Prepäťová ochrana VP KIT

Modul VP KIT (Voltage Protection) slúži k permanentnému monitorovanie napätia napájajúce chúlostivé spotrebiče. Takýmto spotrebičom viac info

ID: SE096
Dostupnosť: 3-7 dní (Info o preprave)
Zobraziť ceny bez DPH
12,68 € 15,22 €
Prepäťová ochrana VP KIT
Modul VP KIT (Voltage Protection) slúži k permanentnému monitorovanie napätia napájajúce chúlostivé spotrebiče. Takým spotrebičom môže byť nielen halogénová žiarovka, ale aj zapaľovacie xenónový modul. Prepätie vzniká nedokonalú elektrickou sieťou u niektorých lacnejších modelov vozidiel. Sila prepäťové ochrany spočíva predovšetkým v jej rýchlosti ochrániť spotrebič. Prepätie vo vozidlách vzniká predovšetkým od indukčných spotrebičov, ktoré môžu špičkovo zdvihnúť palubné napätie z 12V na 60V! Prepätie veľmi rýchlo znižuje životnosť všetkých spotrebičov! Funkcia jednotky: Prepäťová ochrana VP permanentne monitoruje napätie, ktoré napája chúlostivý spotrebič. Ak je toto napätie v medziach 0-15V, prepäťová ochrana nereaguje, lebo spotrebiče pre automobilový priemysel sú navrhnuté pre napätie 11-16V. Zlom nastáva až vtedy, keď napájacie napätie prekročí 15V. Prepäťová ochrana okamžite začína reagovať a toto napätie reguluje. Ak však usúdi, že reguláciu už nezvládne, tak spotrebič na veľmi krátku dobu odpojí. K odpojenie môže dôjsť za predpokladu veľmi vysokého napätia v napäťovej sústave. Spotrebič je tým maximálne chránený. Na pripojenie dochádza automaticky. Doba odpojenie je tak krátka, že ju ľudské oko nezaznamená! Maximálna zaťažiteľnosť prepäťovej ochrany je 10A, špičkovo až 30A!

Zatiaľ nebola položená žiadna otázka

Poslať linku na produkt známemu