Recenzie | Zosilňovače | Hertz HP1KD

Hertz HP1KD

11.08.2011
Hertz HP1KD

Chalani z DSI už dávno ospevovali nový rad zosilňovačov firmy Hertzurčených do súťaží SPL....

Chalani z DSI už dávno ospevovali nový rad zosilňovačov firmy Hertzurčených do súťaží SPL. Keď priniesli tú nádheru zabalenú v škatuli,ešte som netušil, čo sa tam skrýva.

Ako prvá ma zaskočila hmotnosť a. Vcelku slušne som si totiž zamakal,kým som HP1KD doniesol do auta. Po vybalení som sa nestihol diviť,koľko ovládačov, káblov, poistiek a ostatného príslušenstva sa v baleníukrýva. Veľmi krásny a kompaktný dizajn nového radu zosilňovačov oslovína prvý pohľad. Decentné bočné rebrovanie zabezpečuje dostatočný odvodtepla aj pri maximálnom zaťažení a výkone.

 Ako býva dobrým zvykom,bočnice sú na zosilňovači delené na signálovú a napájaciu. Napájaciaobsahuje dva páry dutinkových konektorov na vodič s prierezom 50 qmm atiež reprodutinkové konektory pre vodič s prierezom 8 qmm plus,samozrejme, „remote“. Signálová bočnica má jeden pár cinch konektorovIN, jeden OUT a konektor pre vysokoúrovňový vstup (hoci si myslím, žepri zosilňovači tejto triedy je to už zbytočnosť). Na paneli sanachádzajú aj konektory pre pripojenie káblových diaľkových ovládačov,ako aj konektor na prepojenie dvoch zosilňovačov pomocou systémuHPLink2, v ktorom môžu pracovať dva zosilňovače súčasne.

 Model HP1KD vlink móde dostane zo seba RMS s výkonom nad 6000 W pri 2 ohmoch, čo jeuž celkom slušný výkon na účasť v niektorej zo SPL súťaží.

Nové zosilňovače sú chránené tzv. HP managerom, ktorý je riadenýprocesorom. Jeho úlohou je strážiť správnu funkčnosť celého prístroja ajednotlivé stavy zobrazovať pomocou troch LED diód, alebo priamo nadispleji.

Tento systém nám v zosilňovači meria napätie na vstupnýchsvorkách i teplotu koncového stupňa a obe hodnoty zobrazuje priamo namodrom displeji. K ďalším funkciám kontroly a ochrany zosilňovača eštepatrí meranie jednosmernej zložky na výstupe, kontrola skratu navýstupe, prehriatie zosilňovača, pokles napájacieho napätia a veľképrúdové preťaženie. Pomocou týchto obvodov vieme veľmi rýchlošpecifikovať prípadnú poruchu.

Výkonné monobloky HP1D a HP1KD sú konštruované ako zosilňovače triedy„D“ (digitaly). Spínané zdroje menia napätie 12 V automobilu, nanapätie 150 V pre napájanie koncového stupňa zosilňovača. Konštrukciazosilňovača je navrhnutá tak, aby v jednom chladiči boli dva kusyzosilňovačov triedy „D“.

Ich paralelnou kombináciou dosiahnemeschopnosť zosilňovača pracovať aj do jednoohmovej záťaže. Na vstupekaždého zdroja je 8 ks kondenzátorov s kapacitou 1200 uF / 35 V, ktorénám eliminujú prípadné straty na vstupných svorkách zosilňovača. Pre čonajnižšie straty zdroj pracuje s taktovacou frekvenciou 120 kHz. Uzdrojov boli použité špeciálne MOSFET tranzistory s veľkým stratovýmvýkonom až 380 W pre každý. Tieto tranzistory spínajú napätie 12 V dotoroidných transformátorov, kde sa transformuje na 2 x 150 V. Napätiesa usmerňuje vo veľmi rýchlych diódach (FRD), na filtráciu usmernenéhonapätia slúžia 4 ks kondenzátorov 1500 uF / 160 V a 2 ks 1000 uF / 160V. Ako je už na prvý pohľad jasné, koncový stupeň pracuje s vysokýmnapájacím napätím.

 Vďaka tomu je na rovnaký výkon potrebný nižší prúdzo zdroja a sú aj nižšie nároky na filtráciu. No fyzika nepustí, a takje príkon stále rovnaký.

Vo vstupných obvodoch sú použité operačné zosilňovače s J-FET-om navstupe kvôli nízkemu šumu. Ďalej sú tam obvody jednosmernej regulácieúrovne a EQ. Samotný koncový stupeň má klasické zapojenie ako väčšinazosilňovačov triedy „D“. Za ďalšie pozitívum považujem fakt, že navýstupoch koncových stupňov sú použité relé, ktorých kontakty spínajúprúd s hodnotou 30 A.

 Tieto relátka nám zabezpečujú „mäkký štart“. Toznamená, že až po nabehnutí celého koncového stupňa a vyrovnaní napätiasa nám pripojí reproduktor. Zabraňuje sa tým dostávaniu špičky doreproduktora pri zapnutí. Pri poruche zosilňovača a objavení sajednosmernej zložky na výstupe sa bezpečne odpojí woofer, a tým jechránený pred istým poškodením.

Veľmi dobré riešenie ponúkajú ovládacie prvky umiestnené na chladičipod plexisklom. Pozornosť upúta modrý displej s hodnotou napätia amožnosťou prepínania meranej hodnoty napätie / teplota. Tri LED diódysignalizujú stavy: modrá – ON, červená – TEMP (prehriatie) a oranžováOVER (preťaženie).

Potom tu máme potenciometer na nastavenie vstupnejúrovne 0,3 – 5 V, deliacej frekvencie filtra LPF 50 – 350 Hz sostrmosťou 24 dB / oct, nastavenie subsonického filtra 10 – 50 Hz sostrmosťou 24 dB / oct s možnosťou vypnutia a potenciometer nastaveniafáze výstupného signálu 0 – 180 stupňov. Signál vo výstupných svorkáchcinch môžeme ešte upravovať pomocou HPF filtra, ktorý pracuje v rozsahu50 – 350 Hz so strmosťou 12 dB / oct. Prepínačom si dokážeme navoliť,či budeme tento filter používať, alebo budeme mať na výstupnýchsvorkách cinch plné pásmo „full“.

Úplne ma dostali káblové ovládače hlasitosti: od –36 dB až do +6 dB,ten býva bežne aj u iných značiek, no je tu ešte jeden ovládač prejednopásmový ekvalizér pracujúci v pásme 40 – 120 Hz a s možnosťounastavenia zisku 0 až +9 dB. Samozrejmosťou ovládačov je indikačná LEDdióda, ktorá signalizuje funkčnosť zosilňovača. Za nadštandardpovažujem dve poistkové puzdrá na mini ANL poistky, keďže zosilňovač mádva napäťové vstupy plus aj mínus pre kábel s prierezom 50 qmm. Poistkysa v balení, samozrejme, nachádzajú takisto.

Je vidieť, že Hertz sa pohral a na trh dodal veľmi solídny zosilňovač sdobrým potenciálom a výkonom. Teraz je už na montážnikoch a fanúšikochautohifi a súťaží SPL, či ho dokážu skrotiť a premeniť jeho silu nasprávnu tlakovú vlnu a napokon aj na umiestnenie v súťaži.

Nedá mi spomenúť jednu poznámku na záver. Ako je už jasné zosilňovač,je „hladoš“ a bude potrebovať veľmi dobré napájanie poriadnymiakumulátormi a káblami, aby ukázal svoju silu. Na napájaní sa šetriťneoplatí!

SiggiZdroj: AT magazín 12-01/2008